Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym Leopard TSL Poland Radosław Kwiatkowski z siedzibą w Toruniu ( 87-100 ) przy ul. J.M. Hubego 8b/24 informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Leopard TSL Poland Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Leopard TSL Poland z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. J.M. Hubego 8b/24, kontakt: leopardtsl@wp.pl

2) inspektorem ochrony danych Leopard TSL Poland jest: Radosław Kwiatkowski

3) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem

5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
  2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi

przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

7) Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia,
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia

8) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO

10) podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy),

11) Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO

 

Cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka;

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. W celu analizowania użytkowania naszej strony, używamy Google Analytics, które generują statystyki oraz inne informacje dotyczące użytkowania strony za pomocą plików cookie. Informacje te służą do tworzenia raportów dotyczących użytkowania naszej strony internetowej. Google będzie przechowywać te informacje. Polityka prywatności Google dostępna jest na stronie: www.google.com/privacypolicy.html. 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.